Thứ 5, 25/07/2024 14:05:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:31, 07/02/2023 GMT+7

Ưu tiên kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế

T.S
Thứ 3, 07/02/2023 | 14:31:33 1,634 lượt xem
BPO - Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023 theo nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023.

7 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành

Tại chương trình hành động, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải quyết tâm, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới, sáng tạo với tinh thần chủ đề của năm 2023: “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” và 7 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành.

Đó là quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết chuyên đề của Trung ương và các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023. Triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30-9-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, dao động; luôn bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, không chuyển trạng thái đột ngột. Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phát triển KT-XH; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Thời gian qua, với môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, Bình Phước đang là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trong ảnh: Khu công nghiệp Chơn Thành (thị xã Chơn Thành) nhìn từ trên cao - Ảnh: Phú Quý

Nâng cao năng lực phân tích, dự báo; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án thích ứng hiệu quả. Tiếp tục thực hiện chính sách tài chính chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác.

Đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, các vấn đề tồn đọng kéo dài vừa kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách, bất ngờ phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn…

Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, thông thoáng; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; đơn giản hóa nội dung thủ tục hành chính, tạo sự đột phá về phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài.

Phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế.

Tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế; đảm bảo môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

UBND tỉnh cũng đã đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Về tiếp tục tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả, kịp thời Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và của Bộ Y tế. Theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của Covid-19, dịch bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, dịch bệnh đậu mùa khỉ, dịch cúm A ở người và các bệnh truyền nhiễm khác…

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát và hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải đối với đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) và các dự án giao thông kết nối liên vùng. Tập trung triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI như: đường Đồng Phú - Bình Dương, dự án nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành…

Về tăng cường xây dựng và hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách phù hợp theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương. Chú trọng và phát huy hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế…

  • Từ khóa
160746

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu