Thứ 3, 25/06/2024 11:35:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thông tin doanh nghiệp 15:30, 10/06/2024 GMT+7

Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện

Thứ 2, 10/06/2024 | 15:30:13 1,076 lượt xem

Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9-9-2020 của Bộ Công Thương về việc quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ tình hình sự cố lưới điện xảy ra vào ngày 7-6-2024. 

Công ty Điện lực Bình Phước thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp đến các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng như sau:

THÔNG BÁO NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

STT

Ngày tháng năm

Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa chỉ ngừng, giảm mức cung cấp điện

1

7-6-2024

12:38

13:26

Công ty BHLĐ Thiên Ân

13:14

14:16

Một phần KCN Becamex Bình Phước, một phần khu phố 3, 4 phường Minh Thành, một phần ấp 3, ấp 5, xã Nha Bích, một phần ấp 5, xã Minh Thắng, một phần ấp 5, 7, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành.

13:22

13:22

Khu phố 1, khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long và khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, một phần khu B, khu A, KCN Becamex


  • Từ khóa
198433

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu