Thứ 4, 17/07/2024 22:33:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:29, 29/12/2017 GMT+7

Nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên

Thứ 6, 29/12/2017 | 06:29:00 2,554 lượt xem
BP - Năm 2017, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (TTM), hoạt động báo cáo viên (BCV), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức 1 hội nghị nói chuyện chuyên đề và 1 hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt tỉnh, mời BCV là các chuyên gia đầu ngành của Trung ương đến truyền đạt. Qua triển khai, đã thu hút sự quan tâm của đại đa số cán bộ chủ chốt tỉnh và được đánh giá cao như: Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - thời cơ và thách thức.

Đồng chí Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin thời sự tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh trực tuyến tháng 4-2017

Đa số các huyện, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy duy trì tốt việc tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ 2 tháng/lần; riêng các đảng ủy: Quân sự, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh duy trì mỗi tháng 1 lần. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hớn Quản duy trì tốt việc tổ chức hội nghị thông tin thời sự bằng hình thức trực tuyến từ huyện đến cấp xã. Nội dung thông tin đa dạng, phong phú nhằm cung cấp kịp thời cho cán bộ chủ chốt, BCV về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, tỉnh, đơn vị. So với những năm trước, các đơn vị đã chú trọng và dành nhiều thời lượng thông tin về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh, đơn vị. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng chia sẻ, đồng thuận với sự quyết tâm cao của Chính phủ, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đa số các đơn vị đã chủ động phân công BCV cấp mình trực tiếp thông tin tại các hội nghị, qua đó phát huy được tinh thần trách nhiệm của đội ngũ BCV đối với công tác TTM, điển hình như: Đảng ủy Công an, Bộ đội biên phòng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; các huyện, thị: Phước Long, Đồng Xoài, Bù Đốp, Phú Riềng... diễn ra đúng kế hoạch, đại biểu dự đúng thành phần, nghiêm túc... Bình quân mỗi hội nghị có trên 185 lượt người nghe.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 9 hội nghị BCV bằng hình thức trực tuyến, trong đó 1 hội nghị do Trung ương tổ chức, bình quân 350 đại biểu/hội nghị, với 3.150 lượt người dự. Nội dung tập trung tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tình hình thế giới và khu vực, trong nước, trong tỉnh... Nhiều lĩnh vực bám sát nhiệm vụ chính trị và những vấn đề nổi bật được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, góp phần giải quyết những bức xúc trong dư luận xã hội.

Hội nghị BCV cấp tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy. Cụ thể, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp thông tin tại hội nghị; BCV thông tin tại các hội nghị chủ yếu cấp Trung ương tại tỉnh, BCV cấp tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành. 8/8 hội nghị BCV cấp tỉnh đều tổ chức bằng hình thức trực tuyến, đầu cầu chính do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì và 11/11 điểm cầu huyện, thị do thường trực hoặc lãnh đạo ban tuyên giáo huyện, thị ủy chủ trì. Qua đó đã tiết kiệm thời gian, kinh phí đi lại và mở rộng thêm thành phần tham dự. Một số ban tuyên giáo cấp huyện duy trì tổ chức hội nghị BCV định kỳ là: Đồng Xoài 2 tháng/hội nghị, Đồng Phú 1 quý/hội nghị.

Trong năm, 5/5 BCV cấp Trung ương tại tỉnh hoạt động thường xuyên, tham gia đầy đủ hội nghị BCV Trung ương; tích cực tham gia công tác TTM. Ở cấp huyện, hằng tháng BCV đều tham gia công tác TTM. Đa số xã, phường, thị trấn đều cơ cấu 1 thành viên đảng ủy tham gia BCV cấp huyện. Việc thực hiện các chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động đội ngũ BCV luôn được các cấp ủy quan tâm, thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, lực lượng BCV dù đảm bảo về số lượng, cơ cấu nhưng tỷ lệ tham gia hoạt động thường xuyên chưa cao và chưa có nhiều BCV giỏi, tâm huyết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; tính thuyết phục trong công tác TTM chưa cao. Tỷ lệ BCV cấp tỉnh vắng mặt tại các hội nghị BCV cấp tỉnh chưa khắc phục. Một số huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chưa thực hiện việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ BCV cấp mình theo đúng Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW ngày 30-12-2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Còn huyện ủy, đảng ủy trực thuộc chưa duy trì việc tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ 2 tháng/lần ở cấp mình, hoặc chỉ tổ chức lồng ghép vào dịp họp giao ban, hội nghị ban chấp hành của đảng bộ. Một số đảng ủy cấp xã (tương đương) chưa duy trì việc tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ 2 tháng/lần ở cấp mình (đa số 3 tháng/hội nghị) dẫn đến việc cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở bị chậm trễ, không thường xuyên. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ công tác TTM ở một số nơi chưa được đầu tư, nâng cấp, nhất là hội trường, âm thanh, đường truyền trực tuyến; 11 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đến nay chưa có phòng họp trực tuyến...

Hồng Sơn

  • Từ khóa
19685

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu