Thứ 4, 19/06/2024 09:16:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C