Thứ 2, 26/02/2024 18:08:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C