Thứ 5, 18/04/2024 01:50:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C