Thứ 7, 25/05/2024 07:56:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C