Thứ 2, 26/02/2024 17:59:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C