Thứ 5, 25/07/2024 17:08:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C