Thứ 7, 13/04/2024 13:49:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C