Thứ 7, 20/04/2024 13:24:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C