Thứ 7, 20/04/2024 13:15:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C