Thứ 3, 27/02/2024 03:27:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:10, 02/02/2024 GMT+7

Sự vĩ đại của Ðảng ta

Tấn Hòa
Thứ 6, 02/02/2024 | 04:10:20 2,741 lượt xem
BPO - Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2024) và chào đón xuân mới Giáp Thìn 2024. Nhìn lại chặng đường gần 1 thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua bao phong ba bão táp, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.

Ngược dòng lịch sử, những năm đầu thế kỷ XX, đất nước ta chìm đắm trong đêm trường nô lệ, một cổ hai tròng áp bức bởi chế độ phong kiến thối nát và thực dân xâm lược. Các phong trào yêu nước xuất hiện nhiều nơi, nhưng do chưa có một đường lối chính trị đúng đắn hay chưa có một chính đảng lãnh đạo nên hầu hết đều bị thất bại. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta bị bọn đế quốc, phong kiến đàn áp, dìm trong biển máu... 3-2-1930 là một ngày trọng đại đã làm thay đổi toàn bộ lịch sử dân tộc Việt Nam, đó là ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản đảng để thành lập một chính đảng, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, là bước ngoặt vĩ đại cho tiến trình cách mạng nước ta. Đây chính là điểm quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của dân tộc. Bởi, ngay sau khi ra đời, Đảng ta đã xác định được những nội dung cơ bản nhất, đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết các lực lượng cách mạng cùng toàn thể dân tộc Việt Nam. 

Đặc biệt, dưới sự rèn luyện và dìu dắt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng ta đã kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam để lãnh đạo toàn dân thực hiện cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo toàn dân thực hiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong 9 năm, đã tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là sự kiện mang tầm vóc quốc tế và có tính thời đại sâu sắc. 

Sau ngày hòa bình, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển năng động trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Không những vậy, Việt Nam còn chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm với các nước, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam còn là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia cũng như du khách quốc tế… là hình mẫu thành công trong quan hệ đối ngoại để nhiều nước học tập.

Thực tế 94 năm qua cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm rạng ngời lịch sử của dân tộc, đưa đất nước lập nên những kỳ tích mới và giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới luôn diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch, chủ nghĩa đế quốc vẫn không ngừng chống phá cách mạng Việt Nam bằng tất cả âm mưu thâm độc nhất nhằm phủ nhận công lao, vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Vì vậy, chúng ta phải tăng cường hơn nữa sự đoàn kết trong toàn Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để toàn dân, toàn quân và cả dân tộc Việt Nam tiếp tục tự hào về sự vĩ đại của Đảng như Bác Hồ đã từng khẳng định.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu