Thứ 4, 24/07/2024 10:33:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:37, 20/09/2018 GMT+7

Xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học nghệ thuật

Thứ 5, 20/09/2018 | 10:37:00 1,017 lượt xem
BP - Từ ngày 19 đến 22-9, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận VHNT Việt Nam”.

Dự tập huấn có 200 học viên là cán bộ quản lý trên các lĩnh vực VHNT đến từ 34 tỉnh, thành phía Nam và Tây Nguyên. Đoàn Bình Phước do ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh làm trưởng đoàn.

PGS TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật TW chỉ đạo tại lễ khai giảng

Học viên được triển khai các chuyên đề: Đường lối phát triển văn hóa văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận VHNT Việt Nam; Quan điểm của Mác, Ăngghen, Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh về VHNT; Đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực VHNT; Vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình VHNT Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: Quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam trước yêu cầu mới là: Văn hóa văn nghệ là một bộ phận khăng khít của sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Mọi hoạt động văn hóa nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình và xã hội. Do vậy, cán bộ quản lý cũng như đội ngũ văn nghệ sĩ cần nắm vững quan điểm, đường lối phát triển VHNT; không ngừng nâng cao trình độ lý luận và năng lực quản lý lãnh đạo, đặc biệt cần nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tế đời sống VHNT hiện nay.

Quang Minh

  • Từ khóa
93732

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu