Thứ 2, 22/07/2024 07:40:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:09, 21/06/2024 GMT+7

Hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn

Trần Thể
Thứ 6, 21/06/2024 | 14:09:44 1,458 lượt xem
BPO - Đô thị hóa là quá trình tất yếu, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Việc kết hợp hài hòa quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa đô thị và khu vực nông thôn trong tiến trình đô thị hóa là hết sức cần thiết. Do đó, công tác quy hoạch đô thị và nông thôn cần có tư duy đổi mới và cần được quy định thống nhất trong cùng một Luật để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, dễ triển khai áp dụng trong thực tiễn.

Quá trình đô thị hóa giúp cho không gian đô thị được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội của Bình Phước được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ. Ảnh: Phú Quý

 Đô thị hóa nhanh và mạnh đang thể hiện vô cùng rõ nét trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Phước. Ảnh: Phú Quý

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn trình và thảo luận tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thể chế hóa định hướng của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện chính sách, pháp luật quy hoạch; kết hợp hài hoà giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại các Nghị quyết của Đảng.

Trong phiên thảo luận lần đầu diễn ra vào ngày 20-6 về dự thảo luật này, đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước đề nghị là ban soạn thảo rà soát, phân định rõ về phạm vi, đối tượng của quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; làm rõ nội hàm để bảo đảm sự thống nhất giữa hai loại quy hoạch; làm rõ về sự cần thiết của việc duy trì song song quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị đối với lại các thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp duy trì cả hai quy hoạch thì phải làm rõ cơ sở quy định cả hai quy hoạch đều thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia; phân định làm rõ về phạm vi, nội dung, mức độ cụ thể và cấp độ quy hoạch để tránh cái trùng lặp; làm rõ nội dung quy hoạch chung huyện, các phương án quy hoạch xây dựng liên huyện và huyện trong quy hoạch tỉnh.

Hiện nay, pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và quy hoạch nông thôn được quy định tại 2 luật chính là Luật Quy hoạch Đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Ngoài ra, trong hệ thống pháp luật có những luật liên quan đến quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng như: Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Kiến trúc năm 2019, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật Đất đai năm 2013; Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các luật chuyên ngành liên quan đến quy hoạch...


Đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch theo hướng là cải cách thủ tục hành chính cũng như đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong việc lập, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn nhằm tăng cường vai trò cũng như tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương và phù hợp với, năng lực, nguồn lực thực hiện tương ứng với từng loại quy hoạch. Quy định như vậy sẽ gắn trách nhiệm kiểm soát và giám sát để đảm bảo được sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương và tính khả thi, hiệu quả trong thực tiễn.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước góp ý vào Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn được thiết kế với 05 Chương, 08 Mục, 61 Điều, với 03 chính sách gồm: Hoàn thiện các quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; Hoàn thiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; Hoàn thiện các quy định về lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, nguồn kinh phí và các quy định có liên quan khác nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch đô thị và nông thôn, quyền được tiếp cận, cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội, dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

  • Từ khóa
199391

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu