Thứ 7, 22/06/2024 04:48:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C