Thứ 5, 30/05/2024 17:35:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C