Thứ 7, 25/05/2024 08:41:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C