Thứ 7, 20/04/2024 13:51:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C