Thanh An chú trọng công tác xây dựng Đảng

04:06 PM - 12/10/2018

BPO - Tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thanh An đề ra 7 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và quốc phòng an ninh. Các chỉ tiêu được cụ thể thành nghị quyết, kế hoạch, chương trình và được thực hiện một cách đồng bộ. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được cấp ủy đặc biệt quan tâm. Nửa nhiệm kỳ, Thanh An đã đạt 92% chỉ tiêu phát triển đảng viên của cả nhiệm kỳ.

Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy xã xem là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Thông qua việc sơ kết, tổng kết, học tập nghị quyết trung ương, văn bản của cấp ủy các cấp và các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, Đảng ủy xã lồng ghép chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy được đổi mới, coi trọng việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng thành chương trình, kế hoạch, đặc biệt là Nghị quyết Trung 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỷ lệ học tập của cán bộ, đảng viên đạt từ 98% trở lên.

Ông Thiều Quang Thiêm (bìa phải) và con đường bê tông được ông cho bà con tổ 8 ấp Thanh Sơn vay 100 triệu đồng để làm đường -Ảnh: Thanh Mai

Trong công tác quy hoạch cán bộ, Đảng ủy chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho từng đối tượng, từng chức danh. Việc đánh giá cán bộ, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo quy trình, dân chủ, công khai. Công tác luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch và định hướng phát triển lâu dài. Từ năm 2016 đến nay toàn đảng bộ có 36 cán bộ được quy hoạch. Trong tổng  số 25 cán bộ, trình độ chuyên môn đại học có 6 người, trung cấp 19 người. Về chính trị, 10 người có trình độ trung cấp. Hiện có 3 đồng chí đang học đại học. Đảng ủy xã đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương về sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn xã.

Chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tăng cường kiểm tra, giám sát

Trong nửa nhiệm kỳ, toàn đảng bộ kết nạp 23 đảng viên mới so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra cho cả nhiệm kỳ đã đạt 92%. Đây là con số khá ấn tượng của Thanh An về phát triển đảng viên. Riêng 9 tháng đầu năm nay, các chi bộ đã kết nạp 5 đảng viên mới và hoàn chỉnh 1 hồ sơ chờ kết nạp. Hiện có 3 quần chúng ưu tú đang được thẩm tra hồ sơ, 10 quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp nhận thức về Đảng, 8 đồng chí hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho đảng viên mới. Đồng thời hoàn thiện 2 hồ sơ đề nghị huyện ủy chuẩn y cho 2 đồng chí tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị, 1 đồng chí hoàn thành lớp cao cấp lý luận chính trị.

Năm 2015, toàn đảng bộ có 20 chi bộ, 135 đảng viên. Đến năm 2016 đã phát triển lên 22 chi bộ với 149 đảng viên. Năm 2017 có 158 đảng viên và đến thời điểm này, toàn đảng bộ huyện có 163 đảng viên. Không chỉ phát triển về số lượng, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cũng được Đảng ủy quan tâm thông qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ và đảng viên. Vào tháng 1 hằng năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đồng thời nắm tình hình dư luận, chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại. Trong nửa nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã giám sát 14/22 chi bộ và 14 đảng viên; kiểm tra 14 chi bộ, 14 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy đã kịp thời phát hiện vi phạm. Qua đó, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển khách 1 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên. Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018, từ đầu năm  đến nay, Đảng ủy xã đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra, giám sát cơ sở, kịp thời ngăn ngừa đảng viên vi phạm. Việc phát hiện vi phạm và thi hành kỷ luật đảng nghiêm minh đã giúp tổ chức đảng và đảng viên chuyển biến về nhận thức, hành động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát, công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm cũng được thực hiện nghiêm. Năm 2015 có 12/20 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), chiếm tỷ lệ 60%; 8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 40% và đạt 100% so với Nghị quyết đảng bộ đề ra. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 11,4%; 84.4% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2016 có 10/22 chi bộ đạt TSVM, chiếm 45,4%;  11/22 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 10,3% và 78,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2017 có 11/22 chi bộ đạt TSVM, tỷ lệ 50%; 10/22 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 10,3%; hoàn thành tốt nhiệm vụ là 80,5.

Đẩy mạnh thi đua làm theo gương Bác

Việc đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, noi gương theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hằng năm được triển khai đến các chi bộ. Kết quả, 90% đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện. Số còn lại do già yếu, miễn sinh hoạt nên không đăng ký. Từ việc làm theo Bác, trên địa bàn xã đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Trong đó, Hội CCB xã Thanh An đã tận dụng diện tích đất trống, đồi trọc trồng tràm, khoai mì tạo quỹ hoạt động. Hiện chi hội đã xây dựng được quỹ trên 30 triệu đồng. Nguồn quỹ này cho 4 hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Tiền lãi dùng cho hoạt động, tặng quà gia đình chính sách, thanh niên nhập ngũ. Năm 2018, chi hội nâng quỹ lên 3 triệu đồng/hội viên để tăng mức vay đối với hộ khó khăn. Hội phụ nữ xã lại thành lập tổ dệt thổ cẩm ở ấp Bù Dinh và ấp Lồ Ô. Trải qua nhiều khó khăn, hiện các tổ dệt thổ cẩm không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều gia đình hội viên phụ nữ người DTTS mà còn góp phần lưu giữ nét đẹp truyền thống của đồng bào S’Tiêng với sự tham gia của 35 nghệ nhân. Hội Cựu nữ TNXP xã với 50 hội viên lại làm theo Bác bằng hình thức góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế. Đến nay, quỹ xoay vòng của hội đã được 21 triệu đồng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Hay tổ hợp tác chăn nuôi dê ấp An Sơn, tổ hợp tác nuôi gà ở ấp Bù Dinh thường xuyên hỗ trợ nhau vốn, kinh nghiệm chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm. Sau gần 2 năm hoạt động không chỉ phát triển mạnh cả về số lượng và hiệu quả hoạt động, nhiều hộ chăn nuôi ở Thanh An còn thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. Về cá nhân, có ông Thiều Quang Thêm, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ấp Thanh Sơn đã cho 12 hộ dân tổ 8 vay 100 triệu đồng để bê tông hóa con đường tổ 8, ấp Thanh Sơn có chiều dài trên 1km với tổng kinh phí 260 triệu đồng, giúp người dân đi lại dễ dàng…

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đảng bộ xã Thanh An, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên; tích cực phát triển đảng viên mới. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên; bố trí, luân chuyển cán bộ theo đúng quy hoạch. Đặc biệt, đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra vi phạm phải xử lý kỷ luật đảng.

Thảo Linh

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Bạn đọc BBP
(20:22 12/10/2018)
Nhà báo toàn lấy báo cáo viết nên hay là phải rồi! Chả thấy ông, bà nào phát biểu.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này