Thứ 7, 20/04/2024 13:58:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C