2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Bản tin dự báo thời tiết

11:03 PM - 22/12/2016

Đêm nay và ngày mai 23-12-2016

Thời tiết 24 giờ đã qua trong khu vực tỉnh.

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa vài nơi với lượng mưa nhỏ.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Phước Long và thị xã Đồng Xoài từ 30.9 – 31.60C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 30.1 – 30.80C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 22.7– 23.60C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 23.6 – 24.30C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 25.3 – 26.20C.

Xu thế chung trong 24 giờ tới:

Hiện nay, bộ phận áp cao lạnh tiếp tục tăng cường về phía nam ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Rãnh áp thấp xích đạo mờ dần.

Trong 24h tới, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi rìa xa phía nam lưỡi áp cao lạnh tăng cường.

Dự báo cấp huyện 24 giờ tới:

Khu vực tỉnh Bình Phước: Mây thay đổi. Ngày nắng. Đêm và chiều tối có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 31.0 – 33.00C, thấp nhất 23.0 – 25.00C.

Gió đông bắc cấp 2-3.

Cụ thể ở các địa phương như sau:

 

Thị xã Đồng Xoài

Thị xã Phước Long

Thị xã Bình Long

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.Sáng sớm có sương mù nhẹ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ

Mây thay đổi, có mưa rào nhẹ, ngày giảm mây, nắng

Nhiệt độ tối cao

31.0 – 33.00C

30.5 – 32.50C

31.0 – 33.00C

Nhiệt độ tối thấp

23.0 – 25.00C

22.5– 24.50C

22.5– 24.50C

Độ ẩm

75-85%

80-90%

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh)

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.Chiều tối có mưa vài nơi, Sáng sớm có sương mù nhẹ

Nhiệt độ tối cao

31.0 – 33.00C

Nhiệt độ tối thấp

22.5 – 24.50C

Độ ẩm

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, Phú Riềng)

Thời tiết

Mây thay đổi. Ngày giảm mây, nắng. Chiều tối có mưa vài nơi.

Nhiệt độ tối cao

31.0 – 33.00C

Nhiệt độ tối thấp

23.0 – 25.00C

Độ ẩm

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

(Đài KTTV Bình Phước)

Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ