2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình tự nhìn lại

07:07 AM - 08/02/2016
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ