Thứ 5, 25/07/2024 13:06:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:29, 19/06/2024 GMT+7

Quy định 144 - giữ gìn sự liêm chính của cán bộ, đảng viên

Ðức Hiến
Thứ 4, 19/06/2024 | 08:29:00 1,540 lượt xem
BPO - Ngày 9-5-2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Việc ban hành Quy định 144 là cấp thiết, phù hợp yêu cầu thực tiễn, phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII (ảnh tư liệu)

“Ðạo đức là gốc rễ”

Ông Phan Duy Khiêm, báo cáo viên cấp Trung ương, Trưởng phòng Thông tin - Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước chia sẻ: Quy định 144 ra đời trong bối cảnh có nhiều vụ việc xử lý vi phạm kỷ luật xảy ra thời gian gần đây. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây bất bình, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Từ năm 2021 đến nay, đã có hơn 100 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý vi phạm kỷ luật và bị xử lý, trong đó có 10 trường hợp bị tạm giam, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Quy định 144 được ban hành là rất kịp thời, không chỉ là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi,” “tự sửa”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để hoàn thiện bản thân mà còn là những tiêu chuẩn để sàng lọc, sử dụng cán bộ của Đảng.

Ông Hồ Hùng Phi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đồng Phú cho rằng: Từ thực tiễn thời gian gần đây cho thấy, một số cán bộ, đảng viên không thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đã dần đánh mất mình, đánh mất “nền tảng gốc” là đạo đức cách mạng, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị. Các trường hợp cán bộ bị kỷ luật Đảng và xử lý trước pháp luật đều có nguyên nhân gốc rễ là không chú ý giữ gìn đạo đức cách mạng, vi phạm Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm; vì danh lợi cá nhân mà bất chấp kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Quy định 144 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hướng đến mục tiêu hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lòng tự trọng và danh dự là trên hết

Nghiên cứu Điều 3 của Quy định 144: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nhiều cán bộ, đảng viên cho rằng Đảng ta đang nhấn mạnh đến lòng tự trọng và danh dự con người. Và đã là cán bộ, đảng viên thì càng đặc biệt quan trọng hơn. Đó là phải biết giữ mình, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá đạo đức, không để tác động, lôi kéo, cám dỗ tiêu cực; không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi…

Ông Vũ Văn Diệm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đồng Xoài nhấn mạnh: Vấn đề “liêm chính” và xây dựng “văn hóa liêm chính” được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập từ rất lâu và được Đảng ta nhắc lại rất nhiều lần trong các kỳ hội nghị của Trung ương Đảng khi nói về công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng. Để giữ gìn sự liêm chính, mỗi cán bộ, đảng viên dù giữ chức vụ cao hay thấp cần nâng cao ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện, tận tâm, tận lực cống hiến trí tuệ, sức lực cho Đảng, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, nhất là phải đề cao trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu.

Theo ông Hoàng Lộc, đảng viên cao tuổi Đảng ở phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, cán bộ phải thực hành chữ liêm trước để làm mẫu cho dân, bởi niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng luôn gắn liền với niềm tin vào người đứng đầu. Vì vậy, người đứng đầu phải nêu gương về đạo đức, giữ gìn phẩm chất liêm khiết, công minh, chính trực. Ngoài ra, cần nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, người dân cần biết rõ quyền hạn của mình để giám sát cán bộ, giúp cán bộ thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Hồ Hùng Phi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đồng Phú cho rằng, Quy định 144 là nội dung mới, nếu thực hiện tốt sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong Đảng. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá, xử lý đảng viên vi phạm. Không những vậy, quy định được ban hành đúng lúc và hết sức cần thiết khi toàn Đảng đang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Thông qua Quy định 144, Bộ Chính trị đã truyền đi thông điệp: Đảng ta đang rất quyết liệt khi đề ra những tiêu chuẩn đạo đức ở mức rất cao, rất cụ thể với cán bộ, đảng viên.

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Ðảng

Quy định 144 đang được tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trên hệ thống thông tin, truyền thông, đặc biệt là trên internet. Đồng thời, quy định còn được phổ biến đến chi bộ để toàn đảng viên nghiên cứu, thực hiện. Theo báo cáo viên cấp Trung ương Phan Duy Khiêm, để Quy định 144 thấm sâu, lan tỏa rộng tới từng cán bộ, đảng viên, cấp ủy chi bộ phải nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt. Qua học tập, từng cán bộ, đảng viên phải liên hệ với bản thân, tự nhìn nhận lại mình còn những hạn chế, khuyết điểm gì, từ đó đề ra kế hoạch để tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đồng Phú Hồ Hùng Phi chia sẻ: Để việc quán triệt, triển khai Quy định 144 đạt hiệu quả cao nhất, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, thực hiện tốt các nội dung tại Quy định 144 và các quy định về vấn đề nêu gương, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài và thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là nền tảng, là “cái gốc” giúp Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Do vậy, việc xây dựng và ban hành Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là rất cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc, đáp ứng đòi hỏi cả về lý luận và thực tiễn, góp phần phát huy sức mạnh nội sinh của Đảng và hệ thống chính trị trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

  • Từ khóa
199256

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu