Kết quả cuộc thăm dò ý kiến:
Bạn chọn kênh đầu tư nào trong thời điểm này?
- Vàng: 147 ý kiến
- Gửi tiết kiệm: 227 ý kiến
- Bất động sản: 298 ý kiến
- Cổ phiếu: 59 ý kiến
- Kênh đầu tư khác: 33 ý kiến