Kết quả cuộc thăm dò ý kiến:
Để phòng, chống dịch Covid-19, bạn và gia đình đang thực hiện:
- Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng: 56 ý kiến
- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được đun nấu chín: 6 ý kiến
- Tăng cường chất dinh dưỡng: 26 ý kiến
- Chưa thực hiện các biện pháp trên: 6 ý kiến