Kết quả cuộc thăm dò ý kiến:
Để phòng, chống dịch Covid-19, bạn và gia đình đang thực hiện:
- Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng: 188 ý kiến
- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được đun nấu chín: 12 ý kiến
- Tăng cường chất dinh dưỡng: 48 ý kiến
- Chưa thực hiện các biện pháp trên: 16 ý kiến