Thứ 4, 24/07/2024 09:34:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C