Thứ 4, 24/07/2024 10:50:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C