LTS: Nhân dịp năm mới - Xuân Canh Tý 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Văn Lợi đã gửi thông điệp tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.

Chúng tôi xin lược trích một phần nội dung bài viết (đã đăng trên ấn phẩm báo in số Xuân 2020 của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước).

BPO - Năm 2019 nhìn lại, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh Bình Phước đều đạt và bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều mảng sáng. Tuy nhiên, vẫn còn một vài khó khăn, hạn chế, yếu kém cần phải có sự cố gắng, nỗ lực vượt qua. 

Dự báo trong năm 2020, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng nhiều thách thức bởi  yếu tố kỹ thuật, nguồn  nhân lực. Do vậy, rất cần sự cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

Những người đứng đầu các cấp, ngành và từng cơ quan, đơn vị không được chủ quan với những kết quả đã đạt được, cần đổi mới phương pháp làm việc, quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục cải thiện môi trường thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đầu tư phát triển các khu - cụm công nghiệp, khu đô thị, thương mại, dịch vụ.

Tiếp tục tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng chú trọng đến nông nghiệp sạch, chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh; phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.

Thực hiện hoàn thành các dự án trọng điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ các công trình xây dựng trọng điểm của tỉnh, đảm bảo giải ngân nguồn vốn, chất lượng công trình đầu tư công; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn thu ngân sách địa phương; không tăng chi thường xuyên. Tập trung nguồn cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư xây dựng kết nối hạ tầng đường giao thông, xây dựng nông thôn mới.

Tập trung phát triển mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện Đề án Trường học thông minh, lớp học  song ngữ (Anh - Việt). Tăng cường các nguồn lực, đầu tư xây dựng một số cơ sở giáo dục, y tế theo chuẩn quốc gia, quốc tế, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong giáo dục phổ thông.

Không ngừng nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân. Ảnh: Đông Kiểm

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Xem xét giải quyết, xử lý tốt các vấn đề về môi trường; đảm bảo không đánh đổi phát triển kinh tế với môi trường sống của nhân dân.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân với các tỉnh giáp biên nhằm xây dựng tuyến biên giới ổn định và phát triển. Tăng cường các biện pháp, nghiệp vụ nhằm chống buôn lậu (thuốc lá, gỗ, động vật rừng...), gian lận thương mại. Kiểm soát tốt các lối mở, cửa khẩu, công tác xuất nhập cảnh, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý.

Lực lượng công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để xem xét xử lý hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, truy quét các tụ điểm tệ nạn ma túy, mại dâm trá hình. Tiếp tục phát huy lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh 113, tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực điểm đen, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh nhằm giữ vững môi trường lành mạnh cho phát triển kinh tế, ổn định xã hội văn minh của địa phương.

Duy trì và phát huy công tác tiếp dân, tiếp doanh nghiệp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung chỉ đạo giải quyết căn cơ tình trạng khiếu nại, khiếu kiện còn xảy ra, nhất là các vụ việc khiếu kiện vượt cấp; trong đó phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu từng cấp, từng ngành có liên quan.

Thực hiện việc rà roát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ từng cấp, từng ngành theo quy định. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất  là tại cơ sở; thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở ở từng cấp, từng ngành để tạo nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Hệ thống tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham mưu kịp thời việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Đảng.

Sáng tạo, đổi mới trong nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; chủ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lịch sử quan trọng của Trung ương và của tỉnh.

Tiếp tục tham mưu tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, định hướng dư luận những vấn đề mà xã hội quan tâm tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Kịp thời định hướng để cơ quan báo chí tăng cường tin, bài nhằm phản bác các thông tin xấu, độc  trên mạng xã hội, phản bác những quan điểm sai trái, những thông tin không đúng về tình hình của tỉnh về cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, làm ảnh hưởng tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

Phải thực chất, hướng về cơ sở, không hành chính hóa. Trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân trong triển khai thực hiện các dự án, giải quyết khiếu kiện, thành lập các tổ, đội, nhóm dân vận tại cơ sở. Chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận các cấp đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ giao.

Tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung giám sát những lĩnh vực đầu tư công, quản lý tài chính, tài sản công. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp, tránh trường hợp chồng chéo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời tại huyện Lộc Ninh - Ảnh: Thanh Mảng

Tập trung nguồn lực xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả. Cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi và Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền (nay là Chủ tịch UBND tỉnh) thăm nơi làm việc và định hướng công việc cho cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công vào năm 2018 - Ảnh: S.H

Xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số, chính quyền điện tử; tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp không giấy, họp trực tuyến từ xã, phường, thị trấn đến cấp tỉnh. Các kiến nghị, đề xuất của cử tri, doanh nghiệp và người dân phải được cụ thể hóa thành chủ trương của cấp ủy các cấp để chỉ đạo thực hiện và theo dõi, giám sát.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, song với những giải pháp mà Tỉnh ủy đã thống nhất, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ đạt và vượt cao so với nghị quyết đề ra.

 Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
 Thanh Khoa, Hoàng Huynh, Xuân Dương
 Diệc Quyền
Hay!! 4