2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Bản tin dự báo thời tiết

03:22 PM - 04/01/2017

Đêm nay và ngày mai 5-1-2017

Thời tiết 24 giờ đã qua trong khu vực tỉnh.

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh không mưa.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Phước Long và thị xã Đồng Xoài từ 32.6 – 33.5 0C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ  31.8 – 32.60C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 22.4 – 23.50C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 21.6 – 22.40C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 25.9 – 27.20C.

Xu thế chung trong 24 giờ tới:

Hiện nay, áp cao lạnh lục địa suy yếu và lệch Đông. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-6 độ vĩ bắc có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu và rút dần ra đông.

Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và phía bắc rãnh áp thấp phân tích trên.

Dự báo cấp huyện 24 giờ tới:

Khu vực tỉnh Bình Phước: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa . Nhiệt độ cao nhất 31.0 – 33.00C, thấp nhất 22.0  – 24.00C. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cụ thể ở các địa phương như sau:

 

Thị xã Đồng Xoài

Thị xã Phước Long

Thị xã Bình Long

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng , đêm không mưa

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm  không mưa.

Nhiệt độ tối cao

32.0 – 34.00C

31.0 – 33.00C

31.0 – 33.00C

Nhiệt độ tối thấp

22.0 – 24.00C

21.0 – 23.00C

22.0 – 24.00C

Độ ẩm

70-80%

75-85%

70-80%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh)

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

Nhiệt độ tối cao

31.0 – 33.00C

Nhiệt độ tối thấp

22.0 – 24.00C

Độ ẩm

70-80%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, Phú Riềng)

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ tối cao

31.0 – 33.00C

Nhiệt độ tối thấp

22.0 – 24.00C

Độ ẩm

75-85%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

(Đài KTTV Bình Phước)

Để hành lang an toàn đường bộ luôn thông thoáng, theo bạn:
Kiên quyết xử lý các vi phạm
Nhắc nhở là chính
Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân
Mở rộng hơn