2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Bản tin dự báo thời tiết

05:07 PM - 30/12/2016

Đêm nay và ngày mai 31-12-2016

Thời tiết 24 giờ đã qua trong khu vực tỉnh.

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh không mưa.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Phước Long và thị xã Đồng Xoài từ 30.5 – 31.0 0C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ  29.8 – 30.40C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 20.2 – 20.90C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 21.0 – 21.60C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 24.0 – 26.00C.

Xu thế chung trong 24 giờ tới:

Hiện nay, áp cao lạnh lục địa khuếch tán về phía nam có cường độ suy yếu và di chuyển ra phía đông. Rãnh thấp xích đạo có trục ở vào khoảng 3-5 độ vĩ bắc.

Đêm nay và ngày mai, lưỡi áp cao lạnh tiếp tục khuếch tán về phía nam có cường độ suy yếu thêm, rãnh thấp có xu hướng dịch chuyển chậm lên phía bắc. Khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh và rìa xa phía bắc rãnh thấp xích đạo.

Dự báo cấp huyện 72 giờ tới:

Khu vực tỉnh Bình Phước: Mây thay đổi. Có mưa rào và dông vài nơi, Ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất 29.0 – 31.00C, thấp nhất 21.0  – 23.00C. Có nơi xuống dưới 210C

Gió đông bắc cấp 2-3.

Cụ thể ở các địa phương như sau:

 

Thị xã Đồng Xoài

Thị xã Phước Long

Thị xã Bình Long

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn.

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn.

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ tối cao

29.0 – 31.00C

29.0 – 31.00C

29.0 – 31.00C

Nhiệt độ tối thấp

20.0 – 22.00C

20.0 – 22.00C

20.0 – 22.00C

Độ ẩm

75-85%

80-90%

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

 

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh)

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ tối cao

29.0 – 31.00C

Nhiệt độ tối thấp

20.0 – 22.00C

Độ ẩm

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, Phú Riềng)

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ tối cao

29.0 – 31.00C

Nhiệt độ tối thấp

21.0 – 23.00C

Độ ẩm

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

(Đài KTTV Bình Phước)

Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ