2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Bản tin dự báo thời tiết

04:33 PM - 29/12/2016

Đêm nay và ngày mai 30-12-2016

Thời tiết 24 giờ đã qua trong khu vực tỉnh.

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh không mưa.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Phước Long và thị xã Đồng Xoài từ 29.0 – 29.50C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ  – 32.70C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 19.1 – 19.50C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 19.6 – 21.20C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 25.8 – 26.80C.

Xu thế chung trong 24 giờ tới:

Hiện nay, áp cao lạnh lục địa có cường độ được tăng cường trở lại.

Trên cao áp cao cận nhiệt đới hoạt động không mạnh và hơi nâng trục lên phía bắc

Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía nam khối không khí lạnh phân tích trên với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động yếu.

Dự báo cấp huyện 24 giờ tới:

Khu vực tỉnh Bình Phước: Mây thay đổi. Có mưa rào và dông vài nơi, Ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất 29.0 – 31.00C, thấp nhất 20.0  – 22.00C. Có nơi xuống dưới 290C

Gió đông bắc cấp 2-3.

Cụ thể ở các địa phương như sau:

 

Thị xã Đồng Xoài

Thị xã Phước Long

Thị xã Bình Long

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn.

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn.

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ tối cao

29.0 – 31.00C

29.0 – 31.00C

29.0 – 31.00C

Nhiệt độ tối thấp

20.0 – 22.00C

19.0 – 21.00C

19.0 – 21.00C

Độ ẩm

75-85%

80-90%

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh)

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ tối cao

29.0 – 31.00C

Nhiệt độ tối thấp

19.0 – 21.00C

Độ ẩm

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, Phú Riềng)

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ tối cao

29.0 – 31.00C

Nhiệt độ tối thấp

19.0 – 21.00C

Độ ẩm

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

(Đài KTTV Bình Phước)

Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ