2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Bản tin dự báo thời tiết

05:01 PM - 21/12/2016

Đêm nay và ngày mai 22-12-2016

Thời tiết 24 giờ đã qua trong khu vực tỉnh.

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh không mưa.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Phước Long và thị xã Đồng Xoài từ 29.8 – 30.60C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 30.7 – 31.60C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 22.1– 22.90C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 22.9 – 23.70C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 25.5 – 26.90C.

Xu thế chung trong 24 giờ tới:

Hiện nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu và lệch Đông. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc có xu hướng bị đẩy lùi về phía Nam.

Trong 24h tới, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi rìa xa phía nam lưỡi áp cao lạnh kết hợp với phía bắc rãnh áp thấp xích đạo phân tích.

Dự báo cấp huyện 24 giờ tới:

Khu vực tỉnh Bình Phước: Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn.  Đêm và chiều tối có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30.0 – 32.00C, thấp nhất 23.0 – 25.00C.

Gió đông bắc cấp 2-3.

Cụ thể ở các địa phương như sau:

 

Thị xã Đồng Xoài

Thị xã Phước Long

Thị xã Bình Long

Thời tiết

Nhiều mây, ngày giảm mây nắng gián đoạn có mưa rào nhẹ, Sáng sớm có sương mù nhẹ

Nhiều mây, có  mưa rào nhẹ, Ngày giảm mây,  nắng gián đoạn.

Nhiều mây, có mưa rào nhẹ, ngày giảm mây, nắng

Nhiệt độ tối cao

30.0 – 32.00C

29.5 – 31.50C

30.0 – 31.00C

Nhiệt độ tối thấp

22.5 – 24.50C

21.5– 23.50C

21.5– 23.50C

Độ ẩm

75-85%

80-90%

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh)

Thời tiết

Nhiều mây. Ngày giảm mây, nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa vài nơi, Sáng sớm có sương mù nhẹ

Nhiệt độ tối cao

29.5 – 31.50C

Nhiệt độ tối thấp

22.0 – 24.00C

Độ ẩm

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, Phú Riềng)

Thời tiết

Nhiều mây. Ngày giảm mây, nắng. Chiều tối có mưa vài nơi.

Nhiệt độ tối cao

30.0 – 32.00C

Nhiệt độ tối thấp

22.0 – 24.00C

Độ ẩm

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

(TTKTTV Bình Phước)

Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ