2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Bản tin dự báo thời tiết

04:41 PM - 20/12/2016

Đêm nay và ngày mai 21-12-2016

Thời tiết 24 giờ đã qua trong khu vực tỉnh.

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh không mưa.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Phước Long và thị xã Đồng Xoài từ 28.4 – 28.90C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 28.9 – 29.70C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 21.2 – 21.80C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 21.8 – 22.40C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 24.5 – 25.90C.

Xu thế chung trong 24 giờ tới:

Hiện nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục khuếch tán về phía nam và lệch đông với cường độ không mạnh. Rãnh thấp xích đạo có trục 5-7 độ vĩ bắc.

Trong 24h tới, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh kết hợp với phía bắc rãnh thấp xích đạo.

Dự báo cấp huyện 24 giờ tới:

Khu vực tỉnh Bình Phước: Nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn.  Đêm và chiều tối có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29.0 – 31.00C, thấp nhất 22.0 – 24.00C.

Gió đông bắc cấp 2-3.

Cụ thể ở các địa phương như sau:

 

Thị xã Đồng Xoài

Thị xã Phước Long

Thị xã Bình Long

Thời tiết

Nhiều mây, không mưa, Sáng sớm có sương mù nhẹ Ngày giảm mây hửng nắng

Nhiều mây, không  mưa, Ngày có lúc giảm mây hửng nắng

Nhiều mây, không mưa, ngày có lúc giảm mây hửng nắng

Nhiệt độ tối cao

29.0 – 31.00C

28.5 – 30.50C

29.0 – 31.00C

Nhiệt độ tối thấp

21.5 – 23.50C

21.0 – 23.00C

21.5– 23.50C

Độ ẩm

75-85%

80-90%

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh)

Thời tiết

Nhiều mây. Ngày giảm mây và hửng nắng. Chiều tối có mưa vài nơi, Sáng sớm có sương mù nhẹ

Nhiệt độ tối cao

29.0 – 31.00C

Nhiệt độ tối thấp

21.0 – 23.00C

Độ ẩm

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, Phú Riềng)

Thời tiết

Nhiều mây. Ngày giảm mây và hửng nắng. Chiều tối có mưa vài nơi.

Nhiệt độ tối cao

29.0 – 31.00C

Nhiệt độ tối thấp

22.0 – 24.00C

Độ ẩm

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

(TTKTTV Bình Phước)

Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ