2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Bản tin dự báo thời tiết

04:56 PM - 26/12/2016

Đêm nay và ngày mai 27-12-2016

Thời tiết 24 giờ đã qua trong khu vực tỉnh.

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh chỉ có mưa ở Thị xã Đồng Xoài, lượng mưa đo được cụ thể là .

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Phước Long và thị xã Đồng Xoài từ 33.2 – 34.60C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 32.7 – 33.20C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 20.3– 21.00C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 21.1 – 21.90C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 26.3 – 27.20C.

Xu thế chung trong 24 giờ tới:

Hiện nay, khối không khí lạnh đã tăng cường xuống biên giới các tỉnh phía bắc nước ta. Chiều nay (26-12), bão Nock-ten đã đi vào Biển Đông - cơn bão số 10. Hồi 14 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Trong 24h tới, khối không khí lạnh sẽ tăng cường xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bão số 10 bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-105km/ giờ), giật cấp 12-13.

Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng rìa xa phía nam khối khí lạnh tăng cường, rãnh thấp xích đạo nối với bão số 10 hoạt động mạnh lên.

Dự báo cấp huyện 24 giờ tới:

Khu vực tỉnh Bình Phước: Mây thay đổi. Không mưa. Ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất 31.0 – 33.00C, thấp nhất 21.0 – 23.00C.

Gió đông bắc cấp 2-3.

Cụ thể ở các địa phương như sau:

 

Thị xã Đồng Xoài

Thị xã Phước Long

Thị xã Bình Long

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn.

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn.

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ tối cao

31.0 – 33.00C

30.5 – 32.50C

31.0 – 33.00C

Nhiệt độ tối thấp

21.0 – 23.00C

21.0 – 23.00C

21.0 – 23.00C

Độ ẩm

75-85%

80-90%

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh)

Thời tiết

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, ngày đêm không mưa.

Nhiệt độ tối cao

31.0 – 33.00C

Nhiệt độ tối thấp

21.0 – 23.00C

Độ ẩm

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, Phú Riềng)

Thời tiết

Mây thay đổi. Ngày nắng gián đoạn.

Nhiệt độ tối cao

31.0 – 33.00C

Nhiệt độ tối thấp

21.0 – 23.00C

Độ ẩm

80-90%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

(Đài KTTV Bình Phước)

Để hành lang an toàn đường bộ luôn thông thoáng, theo bạn:
Kiên quyết xử lý các vi phạm
Nhắc nhở là chính
Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân
Mở rộng hơn