Bản tin dự báo thời tiết

03:03 PM - 24/01/2017

Đêm nay và ngày mai 25-1-2017

Thời tiết 24 giờ đã qua trong khu vực tỉnh.

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh không có mưa.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Phước Long và thị xã Đồng Xoài từ 32.2 – 33.2 0C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 31.0 – 32.10C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 20.6 – 21.00C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 21.1 – 21.50C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 26.0 – 27.00C.

Xu thế chung trong 24 giờ tới:

Hiện nay, bộ phận áp cao lạnh tăng cường lệch đông. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 3-5 độ vĩ Bắc.

Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa và rìa phía bắc rãnh áp thấp xích đạo phân tích trên.

Dự báo cấp huyện 24 giờ tới:

*Khu vực tỉnh Bình Phước: Nhiều mây. Đêm không mưa. Ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 31.0 – 33.00C, thấp nhất 21.0  – 23.00C.  Gió đông bắc cấp 2-3.

Cụ thể ở các địa phương như sau:

 

Thị xã Đồng Xoài

Thị xã Phước Long

Thị xã Bình Long

Thời tiết

Nhiều mây. Đêm không mưa. Ngày nắng

Nhiều mây. Đêm không mưa. Ngày nắng

Nhiều mây. Đêm không mưa. Ngày nắng

Nhiệt độ tối cao

31.0 – 33.00C

30.0 – 32.00C

31.0 – 33.00C

Nhiệt độ tối thấp

21.0 – 23.00C

21.0 – 23.00C

22.0 – 24.00C

Độ ẩm

70-80%

75-85%

70-80%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh)

Thời tiết

Nhiều mây. Đêm không mưa. Ngày nắng

Nhiệt độ tối cao

31.0 – 33.00C

Nhiệt độ tối thấp

21.0 – 23.00C

Độ ẩm

70-80%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, Phú Riềng)

Thời tiết

Nhiều mây. Đêm không mưa. Ngày nắng

Nhiệt độ tối cao

31.0 – 33.00C

Nhiệt độ tối thấp

22.0 – 24.00C

Độ ẩm

75-85%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

(Đài KTTV Bình Phước)

Bạn mong gì trong năm mới 2017?
Sức khỏe và Hạnh phúc
Giá các loại nông sản tăng
Có việc làm
Tăng thu nhập
Ý kiến khác