Thứ hai, 15/9/2014 23:36:53 GMT+7

Bản tin dự báo thời tiết

16:24
26/01/2015

Đêm nay và ngày mai 27-1-2015

Thời tiết trong 24 giờ đã qua

Xu thế chung trong 24 giờ tới

Dự báo 24 giờ tới

Trong 24 giờ qua trên khu vực tỉnh không có mưa.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài từ 32.8 – 33.20C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 31.6 – 32.50C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long từ 15.4 – 15.80C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 15.9 – 16.70C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 22.7 – 24.10C.

Hiện tại, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định.

Trong đêm nay và ngày mai, áp cao lạnh tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu; khu vực tỉnh nằm ở rìa phía tây nam của lưỡi áp cao lạnh phân tích trên nên thời tiết tiếp tục ổn định.

Nhiệt độ cao nhất tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài từ 32.5 – 32.90C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 31.3 – 32.20C.

Nhiệt độ thấp nhất các huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long từ 17.6 – 17.80C. Khu vực còn lại nhiệt độ phổ biến từ 17.9 – 18.70C.

Thời tiết khu vực tỉnh: Mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng.

Gió đông bắc cấp 2-3.

Độ ẩm trung bình dao động từ 69 - 74%.

 

(TTKTTV Bình Phước)

23°C - 33°C
Nguồn: KTTVTW & KTTVBP