2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Bản tin dự báo thời tiết

06:27 PM - 22/02/2017

Đêm nay và ngày mai 23-2-2017

Thời tiết 24 giờ đã qua trong khu vực tỉnh.

Trong 24 giờ qua có mưa ở thị xã Phước Long.

Nhiệt độ cao nhất tại các huyện, thị xã Bình Long, thị xã Phước Long và thị xã Đồng Xoài từ 34.5 – 34.9oC.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long, Đồng Xoài từ 21.8 – 22.9oC. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 22.9 – 23.2oC.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 26.9– 27.6oC.

Xu thế chung trong 24h tới:

Hiện nay, Nam Bộ nằm ở rìa xa phía nam của rãnh thấp 23-25 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía tây bị nén bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây.

Đêm nay và ngày mai: Khu vực tỉnh chịu chi phối của các hình thế phân tích trên.

Dự báo cấp huyện 24h tới:

Khu vực tỉnh Bình Phước: mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 33.0 – 35.0oC, thấp nhất 23.0  – 25.0oC. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cụ thể ở các địa phương như sau:

 

Thị xã Đồng Xoài

Thị xã Phước Long

Thị xã Bình Long

Thời tiết

Mây thay đổi. Chiều tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi.Ngày giảm mây và nắng

Nhiều mây. Đêm không mưa. Sáng sớm có mù nhẹ. Ngày giảm mây và nắng

Nhiều mây. Đêm không mưa.Ngày giảm mây và nắng

Nhiệt độ tối cao

33.0 – 35.0oC

33.0 – 35.0oC

33.0 – 35.0oC

Nhiệt độ tối thấp

23.0 – 25.0oC

22.0 – 24.0oC

23.0 – 25.0oC

Độ ẩm

70-80%

70-80%

65-75%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

Gió đông bắc cấp 2-3

 

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh)

Thời tiết

Nhiều mây. Chiều tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Ngày giảm mây và nắng

Nhiệt độ tối cao

32.0 – 34.0oC

Nhiệt độ tối thấp

22.0 – 24.0oC

Độ ẩm

70-80%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, Phú Riềng)

Thời tiết

Nhiều mây. Đêm không mưa.Ngày giảm mây và nắng

Nhiệt độ tối cao

33.0 – 35.0oC

Nhiệt độ tối thấp

23.0 – 25.0oC

Độ ẩm

65-75%

Gió

Gió đông bắc cấp 2-3

(Đài KTTV Bình Phước)

Bạn đánh giá như thế nào về phong cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay?
Đẹp
Phù hợp với xu hướng hiện đại
Không phù hợp, cần phải điều chỉnh
Ý kiến khác