Bản tin dự báo thời tiết

16:02
30/06/2016

Đêm nay và ngày mai 1-7-2016

Thời tiết trong 24 giờ đã qua

Xu thế chung trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa nhièu nơi, có nơi mưa vừa. Lượng mưa đo được cụ thể tại các điểm đo như sau: Lộc Ninh 4.2mm, Chơn Thành 0.0mm, Bù Đốp 11.5mm, Bình long 6.5mm, Bù Nho 7.6mm, Bù Đăng 7.9mm, Phước Long 17.7mm, Đồng Xoài 7.4mm.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài từ 32.0 – 32.40C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 30.8 – 31.60C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 22.9 – 23.40C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 23.6– 24.30C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 25.3– 26.70C. 

Hiện tại, trục rãnh thấp kinh hướng tây bắc – đông nam có trục đi qua Bắc Bộ. Phí nam, gió mùa tây nam suy yếu.

Trong đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh nằm ở rìa xa phía nam của trục rãnh thấp phân tích trên kết hợp hoạt động của gió mùa tây nam ở cường độ trung bình.

                

Dự báo 24 giờ tới:

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh và thị xã Phước Long)

Mây thay đổi. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy.

 

- Nhiệt độ cao nhất từ :  

32.0 – 34.0°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ :  

23.0-25.0°C

- Độ ẩm:

80-90%

- Gió:

Tây Nam cấp 2-3

Tại thị xã Phước Long : có mưa, nhiệt độ thấp nhất-cao nhất: 23.0 - 34.0oC,
độ ẩm: 80-90%

KHU VỰC CÒN LẠI
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Bình Long, thị xã Đồng Xoài)

Mây thay đổi. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy.

 

- Nhiệt độ cao nhất từ :  

32.0– 34.0°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ :  

24.0 – 26.0°C

- Độ ẩm:

80-90%

- Gió:

Tây Nam cấp 2-3

Tại thị xã Đồng Xoài: có mưa, nhiệt độ thấp nhất-cao nhất: 24.0 – 34.5oC,
độ ẩm: 80-90%

(TTKTTV Bình Phước)