Bản tin dự báo thời tiết

16:05
23/07/2016

Đêm nay và ngày mai 24-7-2016

Thời tiết trong 24 giờ đã qua

Xu thế chung trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài từ 33.9 – 34.20C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 32.6 – 33.50C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 22.4 – 23.00C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 23.1 – 23.80C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 25.6 – 27.00C.

 

Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía tây có cường độ ổn định.

Trong đêm nay và ngày mai, địa bàn tỉnh Bình Phước ở rìa xa phía nam vùng áp thấp nóng phía tây, sự hoạt động của gió mùa tây nam không mạnh, đồng thời có sự xuất hiện của vùng nhiễu động trên địa bàn.

                

Dự báo 24 giờ tới:

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh và thị xã Phước Long)

Mây thay đổi. đêm nay có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác.Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, sấm sét. Ngày nắng gián đoạn.

 

- Nhiệt độ cao nhất từ :  

32.0 – 34.0°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ :  

24.0 - 26.0°C

- Độ ẩm:

80-90%

- Gió:

Tây Nam cấp 2-3

Tại thị xã Phước Long : có mưa, nhiệt độ thấp nhất-cao nhất: 23.0 – 34.0oC,
độ ẩm: 80-90%

KHU VỰC CÒN LẠI
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Bình Long, thị xã Đồng Xoài)

Mây thay đổi. Đêm nay có mưa vài nơi và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, sấm sét. Ngày nắng gián đoạn.

 

- Nhiệt độ cao nhất từ :  

33.0– 35.0°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ :  

24.0 – 26.0°C

- Độ ẩm:

80-90%

- Gió:

Tây Nam cấp 2-3

Tại thị xã Đồng Xoài: có mưa, nhiệt độ thấp nhất - cao nhất: 24.0 – 34.5oC,
độ ẩm: 80 - 90%

(TTKTTV Bình Phước)

27°C - 35°C
Nguồn: KTTVTW & KTTVBP