Bản tin dự báo thời tiết

16:27
26/10/2016

Đêm nay và ngày mai 27-10-2016

Thời tiết trong 24 giờ đã qua

Xu thế chung trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều nơi. Lượng mưa cụ thể tại các điểm đo như sau Lộc Ninh 19.0mm, Chơn Thành 13.0mm, Bình Long 22.0mm, Bù Nho 9.0mm, Bù Đăng 19.3mm, Phước Long 6.6mm, Đồng Xoài 77.4mm.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài từ 32.0 – 33.00C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 31.0 – 32.00C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 22.5– 23.50C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 23.5– 24.50C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 26.5– 28.50C.

Hiện nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng thấp trên khu vực Nam Lào. Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ hoạt động với cường độ trung bình. Gió mùa tây nam duy trì cường độ trung bình. Vùng xoáy thấp tại khu vực Nam Bộ tồn tại từ mặt đất đến mực 1500m. 

Đêm nay và ngày mai, khu vực trỉnh bị ảnh hưởng phía nam của dải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình, đồng thời vùng xoáy thấp ở tại khu vực cũng suy yếu dần.

                

Dự báo 24 giờ tới:

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Bình Long, thị xã Đồng Xoài)

Mây thay đổi. Có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Ngày nắng gián đoạn.

 

- Nhiệt độ cao nhất từ :  

32.5 – 34.5°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ :  

22.5-24.5°C

- Độ ẩm:

80-90%

- Gió:

Tây Nam cấp 2-3

Tại thị xã Đồng Xoài: có mưa, nhiệt độ thấp nhất-cao nhất: 24.0 - 34.5oC,
độ ẩm: 80-90%

KHU VỰC CÒN LẠI
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh và thị xã Phước Long)

Mây thay đổi. Có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Ngày nắng gián đoạn.

 

- Nhiệt độ cao nhất từ :  

31.0– 33.0°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ :  

23.0 – 25.0°C

- Độ ẩm:

80-90%

- Gió:

Tây Nam cấp 2-3

Tại thị xã Phước Long: có mưa, nhiệt độ thấp nhất-cao nhất: 23.5 – 33.0oC,
độ ẩm: 80-90%

(TTKTTV Bình Phước)