Bản tin dự báo thời tiết

14:58
01/12/2016

Đêm nay và ngày mai 2-12-2016

Thời tiết trong 24 giờ đã qua

Xu thế chung trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa vài nơi, lượng mưa đo được cụ thể như sau Chơn Thành 43.4mm, Bù Đốp 3.2mm, Đồng Xoài 9.2mm, các nơi còn lại không có mưa.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài từ 33.1 – 33.70C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 32.3 – 33.00C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 23.0 – 23.50C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 23.6 – 24.00C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 26.0 – 27.00C.

Hiện nay, áp cao lạnh lục địa đang tăng cường về phía Nam. Rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 5-7 độ vĩ Bắc.

Trong đêm nay và ngày mai, áp cao lạnh tiếp tục di chuyển về phía nam, rãnh thấp xích đạo có trục ổn định. Do vậy, khu vực tỉnh chịu tác động bởi rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh và phía bắc rãnh thấp xích đạo.

                

Dự báo 24-72 giờ tới:

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh và thị xã Phước Long)

Mây thay đổi. Đêm nay có mưa rải rác và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng.

 

- Nhiệt độ cao nhất từ :  

31.0– 33.0°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ :  

22.0-24.0°C

- Độ ẩm:

80 - 90%

- Gió:

Gió đông đến đông bắc cấp 1, cấp 2

Tại thị xã Phước Long: có mưa, nhiệt độ thấp nhất-cao nhất: 22.0 – 33.0oC,
độ ẩm: 75-85%

KHU VỰC CÒN LẠI
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Bình Long, thị xã Đồng Xoài)

Mây thay đổi. Đêm nay có mưa rải rác và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng.

 

- Nhiệt độ cao nhất từ :  

31.5– 33.5°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ :  

22.0 – 24.0°C

- Độ ẩm:

80 - 90%

- Gió:

Gió đông đến đông bắc cấp 1, cấp 2

Tại thị xã Đồng Xoài: nhiệt độ thấp nhất-cao nhất: 22.0 – 33.5oC,
độ ẩm: 75-85%

(Đài KTTV Bình Phước)