Bản tin dự báo thời tiết

19:59
26/08/2016

Đêm nay và ngày mai 27-8-2016

Thời tiết trong 24 giờ đã qua

Xu thế chung trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh không mưa.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực tại các huyện Chơn Thành, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài từ 33.0 – 35.00C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 31.0 – 33.00C.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 22.5 – 24.50C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 24.5 – 26.50C.

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 26.5 – 28.50C.

Hiện nay, trục rãnh thấp có vị trí khoảng 23-25 độ vĩ Bắc bị nén và đẩy lùi về phía nam bởi bộ phận áp cao lục địa. Gió mùa tây nam có cường độ giảm dần.

Trong 24h tới, khu vực tỉnh nằm ở rìa phía nam của trục rãnh thấp phân thích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam cường độ trung bình.

48 giờ: Dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Bộ tiếp tục suy yếu. Gió mùa tây nam duy trì cường độ trung bình.

                

Dự báo 24 giờ tới:

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH
(Huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh và thị xã Phước Long)

Mây thay đổi. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng sấm sét, gió mạnh và lốc xoáy. Ngày nắng.

 

- Nhiệt độ cao nhất từ :  

32.5 – 34.5°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ :  

24.0 – 26.0°C

- Độ ẩm:

85-90%

- Gió:

Tây Nam cấp 2-3

Tại thị xã Phước Long : không mưa, nhiệt độ thấp nhất-cao nhất: 23.5– 33.5oC,
độ ẩm: 85-90%

KHU VỰC CÒN LẠI
(Huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Bình Long, thị xã Đồng Xoài)

Mây thay đổi. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng sấm sét, gió mạnh và lốc xoáy. Ngày nắng.

 

- Nhiệt độ cao nhất từ :  

31.5 – 33.5°C

- Nhiệt độ thấp nhất từ :  

23.5 – 25.5°C

- Độ ẩm:

85-90%

- Gió:

Tây Nam cấp 3

Tại thị xã Đồng Xoài: không mưa, nhiệt độ thấp nhất-cao nhất: 24.0– 34.5oC,
độ ẩm: 85-90%

(TTKTTV Bình Phước)

27°C - 35°C
Nguồn: KTTVTW & KTTVBP