2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Việt Nam - Hành trình vươn ra biển lớn

03:20 PM - 27/02/2017
Để hành lang an toàn đường bộ luôn thông thoáng, theo bạn:
Kiên quyết xử lý các vi phạm
Nhắc nhở là chính
Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân
Mở rộng hơn