2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

02:13 PM - 01/03/2016
Để hành lang an toàn đường bộ luôn thông thoáng, theo bạn:
Kiên quyết xử lý các vi phạm
Nhắc nhở là chính
Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân
Mở rộng hơn