2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Euro 2016

11:18 AM - 14/06/2016
Bạn đánh giá như thế nào về phong cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay?
Đẹp
Phù hợp với xu hướng hiện đại
Không phù hợp, cần phải điều chỉnh
Ý kiến khác