2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Con đường huyền thoại

08:02 AM - 28/08/2015
Bạn đánh giá như thế nào về phong cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay?
Đẹp
Phù hợp với xu hướng hiện đại
Không phù hợp, cần phải điều chỉnh
Ý kiến khác