2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Con đường huyền thoại

08:02 AM - 28/08/2015
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ