2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

10:20 AM - 05/05/2016
Để hành lang an toàn đường bộ luôn thông thoáng, theo bạn:
Kiên quyết xử lý các vi phạm
Nhắc nhở là chính
Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân
Mở rộng hơn