2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

10:20 AM - 05/05/2016
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ