[Video] Phước Long kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng và khánh thành Trung tâm hành chính mới

08:31 PM - 05/01/2017

>> Phước Long kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng và khánh thành Trung tâm hành chính mới

Đông Kiểm - Phương Dung - Như Nam - Hải Châu

Hay!!