[Video] Đồng Xoài: Phát hiện nhiều sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật bị tẩy xóa hạn sử dụng

11:03 AM - 20/12/2016