Phim tài liệu: Âm vang ngày Toàn quốc kháng chiến - Tập 6

08:29 AM - 31/12/2016

Nguồn VTV

Hay!!