Phim tài liệu: Âm vang ngày Toàn quốc kháng chiến - Tập 2

02:56 PM - 27/12/2016

Nguồn VTV

Hay!!