2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Xã Nghĩa Trung tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần 2/2017

09:45 PM - 11/08/2017

BPO - Trong hai ngày 11 và 12-8, UBND xã Nghĩa Trung (Bù Đăng) tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần 2/2017.

Các vn đng viên tham gia thi đu bóng chuyn

Đây là đơn v th 2/16 xã, th trn ca huyn t chc nhm kim tra, đánh giá phong trào tp luyn ti cơ s, qua đó tiếp tc to điu kin cho các tng lp nhân dân trên đa bàn thi đu, giao lưu, hc hi rèn luyn sc khe.

Đi hi thu hút 150 vn đng viên 18 đơn v tham gia, gm 6 thôn, 6 đoàn th cp xã cùng các lc lưng công an, xã đi, y tế, trưng hc và các nông lâm trưng. Các đơn v tham gia gia tranh tài 5 ni dung thi đu, gm bóng chuyn nam, cu lông (đơn nam, đơn n, đôi nam, đôi n, đôi nam n phi hp), cng, kéo co và đin kinh.

Quang Minh

Hay!!
Phạm văn thuyết
(22:18 16/08/2017)
Không có hình ảnh khai mạc hả anh
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ