2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Về mức lương hưu nghỉ hưu trước và sau 1-1-2018

10:08 PM - 13/11/2017

BPO - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017 (Nghị quyết số 117/NQ-CP). Theo đó, Chính phủ sẽ đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện tờ trình về việc đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Về việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau 1-1-2018 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo đề xuất về việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau ngày 1-1-2018 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

Cũng tại nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do bão, lũ. Xử lý hiệu quả vấn đề người lao động Việt Nam ở nước ngoài vi phạm hợp đồng bỏ trốn, nhất là tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

ĐT

 

Hay!!
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ