2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Tăng cường công tác thanh tra giáo dục

09:37 AM - 24/12/2016

BP - Ngày 20-12, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Theo đó, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục, góp phần đổi mới quản lý giáo dục nói riêng và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ thị toàn ngành tập trung thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ, như:

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ chức thanh tra trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất khi cần thiết. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đúng quy trình quy định, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện công khai kết luận thanh tra nhằm tác động vào cả hệ thống. Đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27-3-2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra...

Thanh tra bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng kế hoạch và tổ chức sửa đổi, bổ sung các văn bản về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng theo thứ tự ưu tiên; bổ sung một số chế tài trong các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tạo công cụ cho việc xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ sở giáo dục. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của thanh tra bộ; bảo đảm bao quát công việc, trong đó có theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện kết luận của lãnh đạo bộ; xây dựng cơ chế bồi dưỡng nhằm thu hút cán bộ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh làm công tác thanh tra. Chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng hệ thống thông tin quản lý về thanh tra giáo dục từ bộ đến các sở GD-ĐT và thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục - đào tạo đảm bảo công tác thông tin liên lạc, hướng dẫn chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra, trao đổi thông tin về hoạt động và kết quả hoạt động thanh tra được thường xuyên, kịp thời. Tổ chức rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra của bộ, các sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục đại học; xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về thanh tra giáo dục cho từng nhóm đối tượng cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra của toàn ngành...

H.Nguyên

Hay!!
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Để hành lang an toàn đường bộ luôn thông thoáng, theo bạn:
Kiên quyết xử lý các vi phạm
Nhắc nhở là chính
Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân
Mở rộng hơn