MediaTrang chủ
go
phone Đường dây nóng : 06513.887189

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các loại tài nguyên

10:00
 | 20/05/2013

 

Trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nội dung của các Điều 58, 59, 68 là những quy định về việc quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, ngân sách nhà nước và môi trường.

Cụ thể, tại Khoản 2 và 3 của Điều 58 (sửa đổi, bổ sung Điều 18) có 3 khoản với nội dung như sau: 2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn. Người sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích; được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ. 3. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Khoản 1, Điều 59 (mới) có quy định như sau: 1. Ngân sách Nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài chính nhà nước và các nguồn tài chính công khác được Nhà nước thống nhất quản lý, sử dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Tại Khoản 2, Điều 68 (mới) quy định: 2. Nhà nước có cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, sản xuất sạch và tiêu dùng sạch của tổ chức, cá nhân được Nhà nước khuyến khích.

Theo tôi, quy định như trên đúng nhưng chưa đầy đủ. Vì ở bất cứ quốc gia nào thì nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất đai, khoáng sản, nước hay ngân sách nhà nước và môi trường sống... đều là có hạn. Do đó, nếu chúng ta không sử dụng đúng mục đích sẽ gây ra sự lãng phí nguồn tài nguyên có hạn. Đồng thời, nếu chúng ta không sử dụng một cách tiết kiệm thì thế hệ sau sẽ không còn gì để sử dụng. Vì vậy, tôi đề xuất là ở Khoản 2 của Điều 58 cần bổ sung cụm từ “và hiệu quả” ngay sau cụm từ “đúng mục đích”. Ở Khoản 3 của điều này cần thay cụm từ “thu hồi” bằng cụm từ “trưng dụng” và bỏ cụm từ “và các dự án phát triển kinh tế - xã hội”. Vì các dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng vì lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng.

Đối với Điều 59, tại Khoản 1, tôi đề xuất bổ sung cụm từ “tiết kiệm, đúng mục đích” ngay sau cụm từ “quản lý, sử dụng”. Vì ngân sách nhà nước hay quỹ dự trữ quốc gia hoặc quỹ tài chính nhà nước và các nguồn tài chính công khác là nguồn vốn có hạn. Hơn nữa, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, việc sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích bất kể nguồn vốn nào cũng là điều hết sức cần thiết.

Xuất phát từ quan điểm trên, đối với Khoản 2, Điều 68, tôi đề nghị bổ sung cụm từ “tiết kiệm” vào sau cụm từ “quản lý, sử dụng”.

Như vậy, Khoản 2 và 3 của Điều 58 được viết lại như sau: 2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn. Người sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích và hiệu quả; được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ. 3. Nhà nước trưng dụng đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. 

Khoản 1, Điều 59 được viết lại như sau: 1. Ngân sách Nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài chính nhà nước và các nguồn tài chính công khác được Nhà nước thống nhất quản lý, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Và Khoản 2, Điều 68 được viết lại như sau: 2. Nhà nước có cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, sản xuất sạch và tiêu dùng sạch của tổ chức, cá nhân được Nhà nước khuyến khích.

Đào Trung (TX. Đồng Xoài)

Thích
Tin Bình Phước
Tin mới
Phản hồi nhiều
1 »
banner
banner
banner
banner
170 cán bộ chủ chốt được quán triệt Hiến pháp năm 2013
BP - Thị ủy Phước Long vừa tổ chức hội nghị quán triệt Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và quy chế, quy định trong các quyết định 217, 218...
Xem tiếp...
Bất cập về công thức tính lương hưu
BP - Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố để lấy ý kiến đóng góp của các cấp, ngành và nhân dân. Theo đó, dự thảo...
Xem tiếp...
Cử tri bức xúc là phải!
BP - Đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, tại điểm tiếp xúc phường Long Phước (thị xã Phước Long), một cử tri đã đặt câu hỏi trực tiếp cho tôi, đại ý rằng: Khi...
Xem tiếp...
Bản lĩnh Phạm Phú Thứ
BP - Năm 1866, quan soái Pháp phái tàu đến cửa Thuận An (Huế) đưa thư đòi triều đình Huế phải giao cho Pháp được quyền “Quản luôn ba tỉnh thuộc miền Tây Nam bộ là...
Xem tiếp...
banner
banner
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá như thế nào về chất lượng giáo dục tiểu học và trung học ở Bình Phước
Tốt
Khá
Trung bình
Yếu
Kém
Xem kết quả
23°C - 33°C
Nguồn: KTTVTW & KTTVBP
cong bao binh phuoc