2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Sẽ bổ sung chính sách đối với người có uy tín trong vùng DTTS

03:53 PM - 17/10/2017

BPO - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP - Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2017. Theo đó, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Ủy ban Dân tộc về việc bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, trình Thủ tướng ký ban hành trong quý IV năm 2017.

Cũng theo nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21-6-2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, Chính phủ cũng giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc kiêm nhiệm nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm đối với công chức cấp xã.

PV

 

Hay!!
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ